EN / HE

מתנדבים לטובת המוזיאון

ההוקרה למתנדבים

אנו מבקשים להודות למתנדבים לטובת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית בעבר ובהווה שתרמו מזמנם, נסיונם המקצועי ואהבת האמנות לקידום המוזיאון ופעילותו
אורית גרוסמן
פנינה ולן
משה ולנסקי
יפעת פליישר
סמדר שילה
להתנדבות במוזיאון שני היבטים: פעילות בהנהלת המוזיאון והתנדבות במסגרת פעילות המוזיאון.

 

העמותה למען מוזיאון הרצליה

העמותה למען מוזיאון הרצליה הוקמה ב-1984, ומטרתה העיקרית לסייע במימון ובהפעלה של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. ע.ר 58-005-040-9

יעקב מ. אלקוב ז"ל, יו"ר כבוד
שבתי שביט, יו"ר
אהרון שרף, מנכ"ל
אפרים בידרמן, גזבר
רו"ח יעקב קאופמן
השופטת שושנה אלמגור
פרופ' יוני אשר
גבי בראון
יוני רכטר
אתי קני

 

הוועד המנהל

חוה אביטל
חגית אוזן-בכר
יוסי אורן
סיגל זוז
עו"ד עדי סבג

Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest