Herzliya Museum of Contemporary Art - בתי ספר יסודיים
ביקור מודרך במוזיאון
הדרכות נושא קבוצתיות
חוגים וסדנאות
קורסי קיץ 2017
קייטנות ופעילויות נוספות
השתלמויות ותכניות מיוחדות
צור קשר
צוות מוז"ה - אגף החינוך של המוזיאוןהרשמה לעידכוני מוז"ה

דוא"ל
שם

מוזיאונים לאמנות עכשווית נחשבים כיום בעולם לאחת מסביבות הלמידה האפקטיביות מחוץ לגבולות ביה"ס, אמנות מעודדת חשיבה ופותחת דיון רלוונטי לחיי כולנו. 

 

מוז"ה - אגף החינוך של המוזיאון מאפשר לשלב את הביקור המודרך במוזיאון עם סדנאות התנסות מתחומים שונים: 

סדנת חומרים (לכיתות א'-ו') »

לאחר הביקור המודרך משתתפים התלמידים בסדנה מעשית המותאמת לתכנים המוצגים בתערוכה. המשך הכולל של הפעילות: שעה וחצי. 

מבוא לוידיאו ארט (לכיתות ה'-ו') »

לאחר הביקור מודרך בתערוכות, משתתפים התלמידים בסדנה המאפשרת מפגש היכרות ראשונית עם תחום הוידיאו-ארט, הסדנה כוללת התנסות בצילום וידיאו ובצפייה בחומרים שצולמו ע"י התלמידים. המשך הכולל של הפעילות: שעתיים.

תכניות מיוחדות (לכיתות א'-ו') »

ניתן לבנות רצף של תוכנית נושא המותאמת לכיתה ולתוכניות הלימודים של ביה"ס או המוסד החינוכי.

 


תכנית "מצוינות-לכל באמנות" בהרצליה, הינה תולדה של מיזם משותף של עיריית הרצליה, משרד החינוך, ועד ההורים העירוני ומוז"ה - אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית.


התכנית פותחה על רקע הרצון לקדם ערכים של מצוינות בחינוך לתרבות ואמנות לכל תלמידי העיר הרצליה, ושמה לה למטרה שכל ילד בעיר יחווה למידה של אמנות במוזיאון כחלק מתכנית הלימודים. התכנית עושה שימוש בסביבה מוזיאלית על מנת לחנך לפתיחות ולגמישות מחשבתית הרואה באמנות כלי לדיון במורכבות הפרט והחברה. המפגש עם האמנות מאפשר להיפתח אל החדש והלא מוכר ולגבש עמדה אישית אל מול המציאות העולה מתוך היצירות.  כמו כן, התכנית מזמנת דפוסי לימוד חדשים, מקדמת ראיה בינתחומית ומגדירה את המוזיאון כנכס תרבותי ההופך לסביבה מוכרת, נגישה וידידותית.

במהלך שנתיים מגיעים כל תלמידי כיתות ב' ו-ג' לשישה מפגשים חווייתיים במוזיאון, המפגשים מועברים על ידי צוות מוז"ה - אגף החינוך של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. תכני המפגשים הינם תוצר של חשיבה משותפת בין הצוות החינוכי של המוזיאון ומורי האמנות בבתי הספר בעיר.

בכל מפגש במוזיאון חווה וחוקר התלמיד מושגים מתחום האמנות כגון: החלל המוזיאלי, חומריות באמנות, יחסים בין יצירה לחלל ואוצרות, אותם מרחיבים המורים במסגרת שעורי האמנות בבתי הספר.
מטרת תכנית "מצוינות-לכל באמנות" לבנות מסד להבנת שפת האמנות ולפעול ליצירת סקרנות לתרבות חזותית בכלל ולאמנות בפרט ולהפוך את המוזיאון ל'נמל בית'
עבור כל ילד בעיר הרצליה.