המתַרגל, ציורים, 2011

בסדרת ציורים זו מתארת אורי תנוחות גוף הלקוחות מעולם התנועה הסינית - הצ'י קונג. מקורה של אמנות הצ'י קונג ברפואה הסינית, והיא מורכבת מקשת של תנועות ועיסויים המתורגלים באופן משוחרר ועדין.

המתַרגל בציוריה של אורי הוא כמעט "כל אדם", לבוש מדים כחולים ופועל בחלל נטרלי.

תנועותיו מחקות פעולות של חיות שונות, והן נועדו להשפיע על תפקודם של אברי הגוף הפנימיים. הוא קד, נמתח, משתהה וזורם, מתנועע בפשטות וללא מאמץ, אך עם זאת - בקפדנות ובדיוק רב.

הדמות מתייצבת באופן פלסטי במרחב הציורי ומייצרת את התנועה בחלל. גם כשנשמר הפן ההומוריסטי בציור, הפיכת הדמות לצורה היא העיקר.

הדמות מניעה פיזית ורגשית את המתבונן בה. פניה חסרי ההבעה מזמינים את הצופה להשליך עליה את רגשותיו, ולהזדהות עמה.

 פירוט העבודות:

דוב מתכופף

קוף מותח את ידו

תרנגול עומד על רגל אחת

נמר סורק

קוף מתיישב לשמאל

דוב מרים כתף

קרנף מביט בירח

 

הדפס עמוד