תערוכה קבוצתית
 
אוצרת: אפרת לבני
 
האמנים המשתתפים: רותם בלוה, אורי גרשוני, גיל יפמן, רונה יפמן, לירון לופו, גיל ומוטי, מיכל ספקטור, אלי פטל, אליס קליגמן, רותי וזויה
 
 
הגרעין העקרוני המשותף לעבודות המוצגות בתערוכה זו עניינו בנושאי המשפחה והבית: אלו הם המקומות שאל מולם מתכוננים לראשונה מושגים של "פנים" ו"חוץ", "פרטי" ו"ציבורי", "אני" ו"האחר", ובקשר להם הופך העיסוק בגוף, בזהות ובגבולות, לעיסוק קריטי. ההתייחסות הטבעית למשפחה ולבית כאתרים יציבים ומכונני זהות זוכה כאן לבחינה מחודשת והתפיסה המקובלת של הביוגרפיה כסיפור אישי, קוהרנטי ואמיתי מעומתת כאן אל מול סוגיות של ביוגרפיה שאולה, היפוך (טוויסט) בסיפור ה"מקור", מצבי סימביוזה ומצבי פיצול שחוזרים ו"מקלקלים" את התמונה האחידה. נבחנים תפקידם של מיתוסים (משפחתיים וכלליים) ואידיאולוגיות בייצורן ועיצובן של ישויות כמו משפחה, בית, זיכרונות ילדות וזהות, ונבדקים מצבים והגדרות של "תקינות" ו"חוסר תקינות" ביחס לישויות אלו, כמו גם הקשרים ביניהן; תפקידו של הזיכרון בעיצוב ה"אני", הבית כמעונה הרשמי של המשפחה, הבית כבנק זהויות. המתח בין ה"פנימי" ל"חיצוני", שהמופעים שלו חוזרים ולובשים צורה, הוא אנלוגי ליחסי בית-משפחה.
 
אפרת לבני
 

הדפס עמוד