מתנדבים לטובת המוזיאון

ההוקרה למתנדבים

אנו מבקשים להודות למתנדבים לטובת מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית בעבר ובהווה שתרמו מזמנם, נסיונם המקצועי ואהבת האמנות לקידום המוזיאון ופעילותו
חגית אוזן-בכר
אורית גרוסמן
ענת שרן שניידר
משה ולנסקי
סמדר שילה
להתנדבות במוזיאון שני היבטים: פעילות בהנהלת המוזיאון והתנדבות במסגרת פעילות המוזיאון.

העמותה למען מוזיאון הרצליה

העמותה למען מוזיאון הרצליה הוקמה ב-1984, ומטרתה העיקרית לסייע במימון ובהפעלה של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית. ע.ר 58-005-040-9

יעקב מ. אלקוב ז"ל, יו"ר כבוד
שבתי שביט, יו"ר
אהרון שרף, מנכ"ל
אפרים בידרמן, גזבר
השופטת שושנה אלמגור
פרופ' יוני אשר
גבי בראון
יוני רכטר
אתי קני
ד"ר איה לוריא, אוצרת ראשית ומנהלת המוזיאון
ועד ביקורת
ארי ראב"ד – יו"ר
עו"ד יעל גילון

הוועד המנהל

חוה אביטל
חגית אוזן-בכר
יהודית קצין
סיגל זוז
עו"ד יעל זלינגר