אירוע פתיחת תערוכות חדשות במוזיאון

אירוע פתיחת תערוכות חדשות במוזיאון

יום שבת, 25 בדצמבר 2021, בשעה 20:00

אהרון אבני: בסטודיו ובסטודיה
אוצר: רון ברטוֹש

אוסף+ | אילנה אפרתי: בעקבות "גן העדן של הציפורים"
אוצרות: איה לוריא, נטלי טיזננקו

רות דורית יעקבי: הדלת לגן הסודי
אוצרת: הדס קידר

מבט פנימי V | אלי סינגלובסקי: מוזיאון הרצליה, החזית הדרומית
אוצרת: דנה גורדון

רכטר: מוזיאון בעיר קטנה במזרח התיכון
אוצרת: דנה גורדון

בניין יד: פיסול קרמי רב-דורי בישראל
יואב אדמוני, נטלי אילון, הדוויג גרוסמן, טליה טוקטלי, נורה כוכבי ונעמי ביטר, ליגל סופר, גדולה עוגן, אברהם קריצמן
אוצרת: טלי קיים

אוצרת ראשית: איה לוריא
עוזרת לאוצרת ראשית: לילך עובדיה