מועדון הידידים מסייר אמנות

מועדון הידידים מסייר אמנות

העשייה האמנותית המרתקת בדרום הארץ - 2018

יום שישי, 19 בינואר 2018, בשעה 8:00

מועדון הידידים של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית חוקר את העשייה האמנותית המרתקת בדרום הארץ:
אניסה אשקר ואמנות אוסטרלית עכשווית במוזיאון הנגב, רוני טהרלב באוניברסיטת בן גוריון ורועי מרדכי בגלרית דנה בקיבוץ יד מרדכי

בהדרכתה של ד"ר איה לוריא

בתכנית:

08:00 יציאה בהסעה מאורגנת ממוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית

ביקור במוזיאוני באר שבע: מוזיאון הנגב לאמנות ומוזיאון לתרבות האסלאם ועמי המזרח
פגישה עם ד"ר דליה מנור, מנהלת ואוצרת ראשית ושיחה אישית עם האמנית אניסה שנקר.

נתיבים ועקבות: אמנות עכשווית מאוסטרליה
תכני התערוכה והאמנים המציגים בה משקפים את המציאות המורכבת של אוסטרליה היום כאומה בתהליכי השתנות. עם שורשים עתיקים של מאות תרבויות ושפות שחיו ביבשת למעלה מ- 50,000 שנים – הזהות האוסטרלית היא רבת פנים.

אניסה שנקר: זהב שחור
ביצירתה מציעה אשקר מבט מורכב על הקשרים התרבותיים המתקיימים באזורנו, ובכך ממשיכה התערוכה "זהב שחור" את אידיאל השילוב התרבותי שמבקש לקדם המוזיאון, בין מזרח למערב ובין עבר להווה, בין אמנות עכשווית לבין מסורות האסלאם.

ביקור בגלרית הסנאט באוניברסיטת בן גוריון בתערוכת האמנית רוני טהרלב: להפשיט את העירום
פגישה עם האמנית ועם פרופ' חיים מאור, אוצר התערוכה.
בתערוכה עבודות מהשנים האחרונות העוסקות בעיקר בדמות הנשית.

ארוחת צהריים

ביקור בגלריה דנה בקיבוץ יד מרדכי בתערוכת האמן רועי מרדכי:
מעשה נדודים
פגישה עם האוצרת רוית הררי ועם האמן שחי ומציג בברלין בשנים האחרונות.
בתערוכתו מוציא מהקשרם חומרים תעשייתיים והופך אותם לאובייקטים נושאי מטען תרבותי – אישי והיסטורי כאחד.

16:00 חזרה משוערת

הרשמה לאירוע