איתמר גלבוע

איתמר גלבוע | מונה ומכנה

אוצרים: זלי גורביץ, ציבי גבע, דליה לוין, טל בכלר
18 ביוני, 2011 - 10 בספט', 2011

הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, 2011, מיצב
Itamar Gilboa
ההיררכיה הצה"לית הבאה לידי ביטוי בפרויקט הרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, היא מודל חברתי המושתת על סולם דרגות, מתן פקודות וחובת הציות.
האמן חוקר את עקרונות הלוחם האידאולוגי – נאמנות, הקרבה, ציות ואמונה במסורת ובסדרי עולם – באמצעות דיון בסמלי הקלישאה הצבאית: האויב כמטרה, המת-החלל כמלאך (גם דמוני), הכמותיות כערך.

להמשך קריאה...