אסנת בר-אור

אסנת בר-אור | בית, ספר, תצלומים

אוצרות: גליה בר-אור ודליה לוין
16 במרץ, 2002 - 18 במאי, 2002

אסנת בר-אור הינה אמנית צילום העוסקת בצילום טיפולוגי של נוף מקומי וסביבות מקומיות על היבטיו המגוונים.
בתערוכה זו בחרה לעסוק במראות מבית הספר, מראות המוכרים ושגורים מבתי הספר הממלכתיים בישראל. בר-אור ביקרה בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים, ממלכתיים וממלכתיים-דתיים, ביישובים יהודיים וערביים, ובשני בתי-ספר דו-לאומיים. אסנת בר- אור מתבוננת באמצעות התצלומים בסביבת בית הספר, סביבה שאמורה להצמיח אזרחים. היא חשה, בביקוריה הרבים בבתי ספר ממלכתיים, בפוטנציאל האלים של חווית השהות במוסדות אלה ובעובדה שרבים מבתי הספר אינם משקפים מערכת חברתית של שוויון וכבוד.

אסנת בר-אור

להמשך קריאה...