בועז ארד ומיקי קרצמן

בועז ארד ומיקי קרצמן | העורף

אוצר: יהושע סימון
23 בספט', 2007 - 15 בדצמ', 2007

24X27, תצלומים, 2007
בועז ארד ומיקי קרצמן
במהלך שנת 2007 חילקו בועז ארד ומיקי קרצמן מצלמות חד-פעמיות לחסרי בית ולקבצני צמתים – דמויות המתקיימות בשולי החברה; אנשים שאינם מקיימים שום חוזה ואינם מבצעים כל משימה. כל אחד מהם קיבל למשך 24 שעות מצלמה חד-פעמית, ובה 27 תמונות. עם קבלת המצלמה נמסר לו גם סכום של 50 ₪, ולמחרת, עם החזרתה, סכום נוסף של 100 שקלים. חלקם לא חזרו.

להמשך קריאה...