דורון סולומונס

דורון סולומונס | וידיאו זון 2

20 בנוב', 2004 - 12 בפבר', 2005

אחים בדם (לא סרט פוליטי), וידיאו, 16 דקות, 2004
דורון סולומונס
[…] הדימוי המרכזי בסרט הוא של תאומים סיאמיים, אחים בדם שהם גם אחים לנשק. זהו דימוי פשוט מילולית ועשיר מאוד ויזואלית, המכניס תמונת סימטרייה לדיון פוליטי. הוא מכה בדעות הפוליטיות של יוצר הסרט, משום שאינו מאפשר לו להטיל אשמה חד-משמעית על צד אחד. ייתכן שאפשר להבחין בין האח הרע לבין האח הטוב, אך בהיותם בעלי שני ראשים וגוף אחד, זוהי עסקת חבילה – אחים בדם. הסימטרייה היא אמנם אויב הנחרצות, אך היא גם אם הבגרות וההבנה המפוקחת. ערכה הגדול של הסימטרייה הוא בכך שהיא אינה מקובלת על שני הצדדים. ההתגוששות הפנימית המקבלת פני תאומים היא יסוד ההבדל שבין תעמולה לבין סרט פוליטי אמיתי. למרבה הצער, התרגלנו כאן, במקומנו, לראות סרטי תעמולה ולא להבחין בכשל הפוליטי ובפשטנות שבהם. התרגלנו לראות צדק שאין לו אחים, צדק ערירי ללא קרובים בדם. אל כל החששות מצטרף כאן החשש מפני התעמולה. […]

להמשך קריאה...