מירי סגל | מיריאז'

אוצרת: איה לוריא
24 לפברואר - 2 ליוני 2018

במרכז תערוכתה של מירי סגל מוצג פרויקט חדש, ניסיוני במהותו, רוחות רעות: תרגילים בפילוסופיה קונטיננטלית. סביבו מוצב מבחר מעבודותיה הקודמות, מ-1998 ועד היום, המתכתבות עמו באופנים שונים ומציעות מפתחות לשפה האמנותית שגיבשה במהלך עשרים השנים האחרונות. עבודותיה של סגל פועלות במגוון אמצעים, וכוללות עבודות וידיאו, אור וטקסט, אובייקטים מטופלים ודימויים מצולמים ומעובדים במחשב. יש בהן שלל מניפולציות חושיות ופיזיות, תעתועים פיזיקליים, משחקי מילים וחוויה טכנולוגית מפתה – כל זאת מתוך חתירה לערעור על נקודת המבט ה"טבעית" של הצופים באמצעות הצגתה כמובנית מראש. מהלכיה של סגל נותנים ביטוי לעניינה בשאלות פילוסופיות הנוגעות לקיום, לאתיקה טכנולוגית ולמשטר כלכלי-פוליטי – זאת, לא רק דרך בניית אשליה המשמרת את פוטנציאל חשיפתו של המנגנון המניפולטיבי (הרגשי והטכנולוגי) המכונן אותה, אלא גם דרך מערך לשוני שמסמן באופן אלגורי את מוגבלות פעולותינו ואת היאחזותן והתנייתן בסדרים הקיימים של סכמות שפה ולוגיקה. סגל יוצרת אפוא סיטואציות וייצוגים סמליים שדרכם היא מזמינה אותנו למפגש חזותי-מוחשי, אינטימי ומפוקח, עם חווית ההוויה האנושית ועם סטרוקטורות המחשבה והמשטר שמארגנות אותה.

להמשך קריאה...