נועה גור | דרכי נראות | קו לקו: דיוקן המוזיאון

אוצרת: איה לוריא
16 לספטמבר 2017 - 3 לפברואר 2018

בעבודה דרכי נראות מתבוננת נועה גור (נ' 1980) בקרביו של המוזיאון, בחלקיו הנסתרים מהעין, ושם – דווקא שם – היא מאתרת מרחב אפשרי לערעור יחסי הכוחות המוטבעים בו; מרחב שבו המוזיאון מואר כמשכפל התבוננות ריבונית, ובתוך כך מייצר צופים המיומנים בנקודת המבט האזרחית. גור מציעה חלל ששתי ההקרנות המתחוללות בו תלויות זו בזו ומטילות ספק בנקודת מבטנו כצופים – ובמובן מסוים, בחלל שבו אנו ניצבים. הילדים על המסך הם צופים פעילים, מקרינים, ובה בעת הם הנצפים, מושאי המבט הנגלים לנו מתוך החושך.
כשהילדים הפעילים-נפעלים נעים בחדרי המוזיאון, הם חושפים טפח ממערך ההתבוננות אותו מבקשת להאיר דרכי נראות. כמו מוסדות רבים אחרים שנפלטו אל השדה הציבורי במחצית השנייה של המאה ה-19, המוזיאון – שמפציר בנו לשמור על שקט בין קירותיו הבהירים, בחלליו הרחבים – משמר ומשכפל מהלכים של ריבוד חברתי וכינון כוח פוליטי. המוזיאון מתַרגל אותנו כצופים באמצעות הטקסטים הנלווים לעבודות שתלויים על קירותיו, כמו גם בדרישתו שנִתפעל מחלליו; למעשה, המוזיאון חונך אותנו אל תוך נקודת המבט שהוא מבקש לייצר.

להמשך קריאה...