תומס הירשהורן

תומס הירשהורן | מחוות גוף

אוצרות: דנה אורלנד, גילה לימון
12 בפבר', 2011 - 28 במאי, 2011

לרקוד פילוסופיה, 2007, וידיאו
כיצד לרקוד דלז?, 5:25 דקות, כיצד לרקוד גרמשי?, 3:37 דקות, כיצד לרקוד בטאיי?, 4:05 דקות,
כיצד לרקוד שפינוזה?, 4:23 דקות
Thomas Hirschhorn
בסדרת עבודות הווידאו, לרקוד פילוסופיה, תומס הירשהורן משלב בין התמות שבוחנים ארבעה הוגי דעות חשובים (דלז, גרמשי, בטאיי ושפינוזה) ובין תנועות הריקוד העליזות של ארבע בובות ראווה עירומות, המופעלות בידי האמן. באופן זה, בוחן הירשהורן סידרה של ניגודים: בין מחשבה לפעולה, בין אינטלקט לגוף, בין תרבות "גבוהה" ל"נמוכה", בין עומק ובין רדידות. הדיכוטומיה בין התאורטיקנים "הרציניים" לבין הבובות המרקדות, השטחיות והמסחריות, משקפת את שני הקצוות המנוגדים המעצבים את עולמו של האמן.

להמשך קריאה...