דיאלוג עם הקלאסיקה

דיאלוג עם הקלאסיקה | תערוכה קבוצתית

אוצר: דוד פיקלני
5 במרץ, 2005 - 21 במאי, 2005

האמנים המשתתפים: אפרת גל- נור, דיאנה גרו, מיכל חלבין, עינת עריף-גלנטי, ורה קורמן

על סף המעבר מן האלף השני לשלישי ניכרו בקרב אמנים ומבקרי אמנות לא מעטים תחושות של אי-נחת, של מבוכה ושל חיפוש דרך. באותות לכך ניתן היה להבחין כבר בעשור האחרון של המאה העשרים, מאה שחרתה על דגלה את מושגי האוונגרד והמודרניזם. על מות הציור הרי הוכרז זה מכבר, וגם חדירתן של טכניקות וטכנולוגיות חדשות לא מילאה לחלוטין את החלל שנוצר. המוטו "חדש או היכחד" שעליו התחנכו אמנים רבים בפרט במחצית השנייה של המאה, הוביל בסופה להקצנה כמעט בכל מחיר. אמנים רבים זכו לבולטות בזכות הזעזוע שגרמו יצירותיהם והסקנדל שנתעורר עקב כך. לשיא ביטויה הגיעה מגמה זו בתערוכה "סנסציה" של אוסף סאצ'י, תערוכה שאמנם הביאה לאמנות העכשווית מיליוני צופים, אך בד בבד עוררה גל של מחאות, של ויכוחים ושל ביקורת ציבורית שספק אם היו כמותם בתולדות האמנות. דומה שלא רק הציבור זועזע, אלא גם אמנים רבים שתהו: ועתה, מה הלאה?

להמשך קריאה...