ענת בצר | שלש, שתיים, אחת, מיצב, 2003

אוצר: דורון רבינא
1 בנוב' 2003 - 14 בפבר', 2004

ענת בצר

(…) אפשר לחשוב על שלש, שתיים, אחת כמיצב "טוען" כלומר כמיצב עקרוני, ביקורתי, שמממש מבט מפלח על ה"תרבות" (מיצב שעניינו בסטרוקטורות של טעם, של חתך חברתי, בורגני, של עיון במושג חלל התצוגה המוזיאלי, בערוצים הצרכניים של האמנות – צריכת אמנות ואמנות כסחורה וכו"). עם זאת, משהו בעבודה רומז על מוגבלות העניין שלה בעקרון ביקורתי כזה. באותה מידה של שרירות ניתן לחשוב על המיצב הזה כמיצב המתריע על רגש – מיצב שמנצל רטוריקה אדישה, הקשורה בסטנדרט, במוכר עד זרא, כדי להעלות מעליו אד של רגש, מקרה פרטי של הבטחה נכזבת: אם ייצוג של הביתיות, באשר היא, מייצר נגיעה בחמימות שמושג זה מוכשר ליצור בכל אחד מאתנו –אזי, לחשיפת השלד העקרוני שבבסיס הביתיות – הבית – מתקשרת כמעט אוטומטית המחשבה על קריסתו (הערכית, הפוליטית) ומעלה רגש של אי נחת (…)

להמשך קריאה...