יצירה בתוך טקסט בתוך יצירה – מפגש ב"זום"

יצירה בתוך טקסט בתוך יצירה – מפגש ב"זום"

מפגש ב"זום"

יום רביעי, 31 במרץ 2021, בשעה 10:30

לימוד של הגות יהודית מתוך התערוכות
המפגיש טקסט, אמנות ואנשים לשיח

בהנחיית איילה שוורץ והילה פלד

דמי השתתפות: 20 ₪