סיור מודרך בתערוכות המוזיאון

סיור מודרך בתערוכות המוזיאון

מיוחד לידידים

יום שלישי, 17 באוגוסט 2021, בשעה 17:00

:להשתתפות יש להירשם מראש בדוא"ל
event.herzliya.friends@gmail.com

הרשמה לאירוע