אהרון אבני | בסטודיו ובסטודיה

אוצר: רון ברטוֹש
25 בדצב' 2021 - 18 ביוני 2022

אהרון אבני (1906–1951) הוא מחשובי האמנים הנשכחים בישראל. אבני היה צייר פורה, מחנך רב־השפעה ומייסדם של שני בתי ספר מובילים לאמנות, ופעילותו האמנותית הייתה מוקד תרבותי משמעותי בשדה האמנות הארץ־ישראלי של תקופתו.

להמשך קריאה...