בנין הארץ | שיכונים בשנות ה-50

אוצרים: מרים טוביה ומיכאל בונה
18 במרץ, 2000 - 13 במאי, 2000

עמוס גיתאי, מיצג השיכון הציבורי, מיצב וידאו, 1999
גלעד אופיר, מראה עכשווי של שיכונים, צילום
תיעוד 1999-1951

מפעל הבנייה החשוב ביותר של שנות ה-50 היו השיכונים. מדינת ישראל שילשה את מספר תושביה משנת 1948 עד לסוף שנות ה-50 (1948 – 650,000 תושבים יהודים, 1960 – 1,850,000). בסוף שנות ה-50 חוסלו כמעט כל המעברות – העולים החדשים נקלטו בדירות קבע בכל חלקי הארץ. למיקום השיכונים היה תפקיד בטחוני וחברתי מכריע בשנותיה הראשונות של המדינה. נושא השיכונים אינו רק מסמך היסטורי, זה נושא אקטואלי. השיכונים האלה מהווים היום מאגר גדול של דיור שיש להתייחס אליו ולהתאימו לשנות ה-2000. הכוונה של התערוכה והספר היא להציג את השיכונים על רקע של זמן ומקום ולהציע קריאה ביקורתית ואקטואלית כאחד.

ביניין הארץ

 

להמשך קריאה...