דגנית ברסט | החלומות, תצלומים

3 במרץ, 2001 - 14 באפר', 2001

בתערוכה במוזיאון הרצליה מוצגות עבודות מתוך סדרת תצלומים חדשה: החלומות. אלו הם תצלומי צבע, בפורמטים גדולים, מן השנתיים האחרונות.
כמי שבאה אל הצילום מן הציור, ועוסקת בשני המדיומים, מתבוננת ברסט בצילום מנקודת מבט חיצונית מעט, כזו שאינה מקבלת כמובן מאליו את התהליכים המקובלים של יצירת תמונה וייצוג באמצעות המצלמה, סרט הצילום וכד', אלא מתעניינת באופנים שונים אפשריים ליצירת סימן על-ידי אור. צל או כתמי שיזוף הם מבחינתה סוג של צילום. לעיתים תהליכים 'טכניים' במהלך העבודה מקבלים משמעות פואטית, כך עלה בדעתה של ברסט להתייחס לנייר הצילום המשחיר בשל האור המוקרן עליו כמעין מיכל העשוי להכיל דימויים רבים המוקרנים זה על גבי זה, עד למצב של מלאות – שחור מוחלט.
הדימויים אליהם פנתה כדי לדחוס אותם זה על גבי זה, היו אלו שזמינים לה – מאגר הצילומים הפרטי – ארכיון הנגטיבים השמור עמה מאז שהתחילה לצלם (בשנות השבעים). צילומים אישיים וצילומים שנעשו לצורך עבודות אמנות שחלקן התממשו וחלקן לא, השמורים בסדר כרונולוגי בארכיון זה ללא הפרדה וללא היררכיה.
Dganit Berest

להמשך קריאה...