זויה צ'רקסקי

זויה צ'רקסקי | העורף

אוצר: יהושע סימון
23 בספט', 2007 - 15 בדצמ', 2007

טפטים, 2007
זויה צ'רקסקי
זויה צ'רקסקי עיצבה טפטים המצפים שלושה קירות במוזיאון. הדימוי הפשוט מספר סיפור, סיפור מוכר ושחוק, עד בנאליות, מתוך עיתוני היומיום. בסגנון הציור האיורי האופייני לעבודותיה, היא יוצרת דגם מסוגנן של סצנת אלימות ביתית, ונוטעת שוב את הדימוי בזירת הפשע, היא הבית, כדגם דקורטיבי.
צ'רקסקי עוסקת במה שניתן לכנות 'אלימות גרפית' – דימויים מסוגננים של אלימות מדממת, פרועה, אכזרית. באמצעות דימויים אלה היא מפנה את תשומת הלב לאדישות הפושה בכל, להתקהות רגישותנו לאלימות ולקלות שבה האסתטיקה מאפשרת לכל דימוי להתקיים – באינטרנט, במשחקי מחשב ובעיצוב הבית – כדימוי אסתטי שפיר ובלתי מזיק, ולא משנה אלו דימויים ומטענים גלומים בו.

להמשך קריאה...