טלי בן בסט | מרחב מודולרי, 2003, צילום

5 ביולי, 2003 - 18 באוק', 2003

המשכן המרוקן
טלי בן בסט
עבודות הצילום גדולות הממדים של טל בן בסט מסתפקות במינימום ההכרחי כדי לתאר מקומות ואתרים בהם שוכנת ריקנות מנטלית. חללי המגורים הפרטיים והאתרים הציבוריים מעלים סוגיות בדיון על עיצובו של מרחב מודולרי ואוניברסלי; בהמשך הם חושפים תהליך התרוקנות פיזי, המשליך על תחושות ועל מצבים נפשיים, שהם מוקד עבודותיה של בן בסט.

המציאות המדומה, שנוצרה בתהליך ייצור איטי, סיזיפי ומורכב, מתרחשת במרחבים נייטרליים, המבטאים שפה מנטלית הממחישה ריק עיצובי, שבתורו משליך על הנתק הרגשי ועל הבדידות שבהם עוסקות העבודות. הפער העמוק בין העיצוב המוקפד והנקי של החללים לריקנות, מצביע על ההפרעה המנטלית המפעפעת מתחת לפני-שטח מושלמים, כביכול.

להמשך קריאה...