יאיר ברק | בזכות האיטיות

אוצרת: דליה לוין
3 במרץ, 2007 - 9 ביוני, 2007

נפיץ, הדפסת צבע ומיצב וידיאו, 1:04 דק', 2006
יאיר ברק
העבודה נפיץ של יאיר ברק מורכבת משני חלקים נפרדים המוצגים בסמיכות ומשלימים זה את זה: האחד – סדרה בת שבעה תצלומים, והאחר – מיצב וידיאו המוקרן בלופ אינסופי. שתי העבודות, על הטכניקות הנבדלות שלהן, מגלמות הזרה ושיבוש של נקודת מוצא משותפת – זיקוקי דינור.

להמשך קריאה...