מיגל שבלייה

מיגל שבלייה | מאנימל

אוצרות: גילה לימון ודליה לוין
24 באפר', 2010 - 31 ביולי, 2010

פרחים פרקטליים, מיצב מציאות מדומה אינטראקטיבית, 2010
תוכנה: סיריל הנרי

הרבריוס 2059 (מגדיר צמחים), וידיאו, 35 דקות, 2009

מיגל שבלייה
מיגל שבלייה מציג שתי עבודות העוסקות בעולם בוטני מעשה ידי אדם. העבודה Herbarius 2059, המוצגת בחדר המבואה, מתארת שנים-עשר זנים שונים של פרחים. פרחים אלו שבים ומופיעים גם כחלק מן העבודה Fractual Flowers 2010, המוקרנת באולם הסמוך, ובה תוכנת מחשב מייצרת גינת פרחים וירטואלית המחדשת את עצמה עד אין-קץ: הפרחים נובטים, פורחים, מבשילים, נובלים ומתכלים אל מול עיני הצופים. כיוון שנוצרו בעקבות התערבות דיגיטלית של בני אנוש בעולם הבוטני, ולא כתוצר של הטבע, הפרחים בגן אינם פרחים שגרתיים: הם גם יפים מאד ובו בעת מסתוריים ומאיימים.

להמשך קריאה...