מרסדן הארטלי

מרסדן הארטלי | שיבה אטית הביתה | תערוכות האוסף

אוצר: אורי דרומר
25 במאי, 2019 - 24 באוג', 2019

ציור של מרסדן הארטלי ( (1943-1877מתוך אוסף יעקב אלקוב, המהווה נדבך חשוב באוסף של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית, הר סנט־ויקטואר (1927), נושא מטען אישי לצד התגלמות של דבר מה אוניברסלי. זהו דימוי של מקום פנימי וחיצוני, של ערגה, של ראשית ואחרית. הצבתו לצד ציור נוסף של הארטלי מתוך אותו אוסף, מכונאים מתקנים מנוע משאית (1936-40), מנכיחה בחלל את המתח המתקיים ביצירתו בין התבוננות בטבע כביטוי לנשגב לבין התייחסות לאדם כיצור חברתי בעל שאיפות טרנסצנדנטיות. הציורים שימשו כנקודת מוצא למסע בין דימויים ורעיונות – בציור, בצילום, בקולנוע, במוזיקה ובמילים; חומרים שונים המלווים את הציורים בחלל התערוכה ויוצרים הדהודי משמעות שונים לקריאתם. כל אלה יחדיו משרטטים קווים למסלול חייו ויצירתו של האמן, הכורך לבלי הפרד חיפוש אחר גילוי עצמי ושאיפה לגילוי רוחני.

להמשך קריאה...