נבט יצחק | שטר מטען

אוצרות: נירית נלסון ורותם רוף
11 במאי, 2013 - 3 באוג', 2013

נולדה בירושלים ב־1975, חיה ופועלת ברמת גן

הקונצרט, 2013, מיצב וידיאו וסאונד

מיצבי הווידיאו של נבט יצחק בוחנים את האופנים שבהם קטגוריות תרבותיות מבנות זהות, בעיקר בהקשר של ההבחנה בין מזרח ומערב. הפרקטיקה המרכזית שלה היא פרוק – של היסוד החזותי, המושגי ושל ממד הזמן המאפיינים יחידת משמעות מקובעת ומוגדרת המשמשת כבסיס לשיפוט תרבותי וערכי. באמצעות הפרוק היא מערערת על המשמעות המקורית ופותחת אפשרויות חדשות להבנתה. פרוק הסיטואציה המוכרת למרכיביה יוצר חוויה מקבילה ומשלימה, הבוחנת את משמעותה של הדיכוטמיה בין מזרח למערב ומערערת על תקפותה.

להמשך קריאה...