נחום טבת | DIY*

אוצרת: עדי אנגלמן
5 בינו', 2008 - 29 במרץ, 2008

Studio Studies, עשרים ושניים סידורים של עשר יחידות בסטודיו, 1978 (2006), תצלומי שחור/לבן ויחידה אחת
נחום טבת
החומרים: צבע שמן, מוטות עץ מרובעים, לוחות סיבית, גיליונות נייר עיתון, מסור, ברגים, מברשת צבע, חדר פנוי, מצלמה

הוראות ייצור ליחידה אחת: א. נסרו את מוט העץ המרובע לארבע יחידות שוות בגובהן (34.5 ס"מ כ"א). ב. נסרו את לוח הסיבית לגודל 44×30.5 ס"מ, וחברו אליו באמצעות הברגים את מוטות העץ בארבע פינות הלוח, בניצב לו, ליצירת 'שרפרף'. ג. כסו את פני השטח החשופים של לוח הסיבית בשכבת צבע שמן. ד. הניחו על חומר הצבע גיליון נייר עיתון שגודלו כגודל הלוח הצבוע תחתיו. ה. כסו את פני הנייר בשכבת צבע. ו. הניחו על הנייר הצבוע גיליון נייר חדש… ז. חיזרו על פעולות הכיסוי וההנחה מספר פעמים עד שתצטברנה מספר שכבות של צבע ונייר זו על גבי זו.
הוראות ייצור לתיעוד הסידורים : ח. בסיום הכנת היחידה הראשונה, חיזרו על רצף הפעולות (א'-ז'), והכינו עוד תשע יחידות דומות. ט. בחדר הפנוי, הניחו את עשר היחידות על הרצפה, בצמוד לקיר, בשורה. י. תעדו את הסידור. יא. פרקו את סידור השורה, וארגנו את היחידות לכדי סידור חדש, בהתאם לחוקיות שנקבעה מראש (לדוגמה: הנחת כל 'שרפרף' שני בשורה על גבי ה'שרפרף' שלפניו, כשפני ה'שרפרפים' בכל צמד פונים זה לזה). יב. תעדו גם את הסידור החדש. יג.-לג. סדרו את היחידות בעשרים מערכים נוספים, שונים זה מזה. בסיום כל סידור – תעדו במצלמה.

להמשך קריאה...