נטי שמיע עפר

נטי שמיע עפר | ארץ

19 ביוני, 2004 - 30 באוק', 2004

ארץ, מיצב
נטי שמיע עפר
בלטות המחוברות זו לזו באזיקונים קטומים, יוצרות נוף הכלוא בתוך מסגרת הבטון של חצר המוזיאון. זהו מעין תוואי טופוגרפי המדמה שממת מדבר הררי ומאזכר גן זן. בהתבוננות ממוקדת נראה הנוף אינסופי. דימוי נוסף העולה מן העבודה, השאול מן העולם הדיגיטלי, הוא ראיית האובייקט ברזולוציה נמוכה. הפורמט הריבועי של הבלטות מאזכר פיקסלים בצפיפות נמוכה, שהדימוי כמו אובד בהם וכך נוצר שיבוש בהבנת הנראה.
יותר מכל נראה נוף ה"ארץ" מצולק, כמאוחה בתפרים גסים המסתירים פצעים פעורים. זוהי ארץ מטולאת, חלקיה מחוברים זה לזה בצורה מלאכותית. פיסות הנוף מהודקות זו לזו בצורה נוקשה אם כי רעועה, כמו עומדות להיפרם שוב.

להמשך קריאה...