עפרי כנעני | Patrol, מיצב וידיאו, 2002-2003

1 באפר', 2003 - 21 ביוני, 2003

Patrol הוא מיצב-וידאו העוסק בהתמצאות בחלל חשוך וזר ומזמן לצופה חוויה חושית בלתי-שגרתית של מרחב המוכר לכאורה. על תקרתו המונמכת של החלל בו נמצא הצופה, מוקרן דימוי. התקרה השקופה-למחצה מתגלה במבט מקרוב כרצפתה של מציאות אחרת. המציאות המוקרנת דומה דמיון מפתיע לזו שברחוב, אך איננה נגישה – היא מותירה את הצופה מתחתיה ומחוצה לה. הרגע בו מבחין הצופה, הכלוא בחדר, כי האנשים החיים בעולם שמעל לראשו מתעלמים לחלוטין מנוכחותו הוא רגע המערער את תפישות המרחב, המרכז, והשייכות המכוננות את חווית-העולם הרגילה שלנו. התחושה שהמציאות "הנורמלית" המתגלה מעלינו מתקיימת כסידרה ללא כל אפשרות להשפעה, התערבות או שינוי חיצוניים, מתעצמת נוכח מבנהו הארכיטקטוני של המיצב: ארגון המרחב מייתר את הצופה, מעלה שאלות מהותיות בדבר אפשרות אמיתית להשתייכות, ומעורר תחושות של זרות, תלישות ואחרות.

עפרי כנעני

להמשך קריאה...