עפרי כנעני | התערבויות שימושיות במוזיאון | קו לקו: דיוקן המוזיאון

אוצרת: איה לוריא
16 לספטמבר 2017 - 3 לפברואר 2018

עבודתה של עפרי כנעני (נ', 1975), היום במוזיאון, המתייחסת לרכיב התיווך בתצוגה המוזיאלית, היא אחת מתוך שתי התערבויות במרחב המוזיאלי שתקיים כנעני בתקופת מערך התערוכות הנוכחי. מדי יום יוחלף הכיתוב בשלט ההכוונה הגנרי, המשמש דרך שגרה להודעות על אירועי המוזיאון. תחת הכותרת "היום במוזיאון" תמקם האמנית משפטים שהיא מצטטת מתוך תרגילי הכנה שניתנו לתלמידים בבתי־ספר לאמנות לקראת ביקורם במוזיאון. אלו הם משפטים פתוחים באופיים, המזמינים ומנחים למבט חקרני. הם אינם מתמקדים בפרשנות, אלא מעלים שאלות על אודות תהליך היצירה ומעוררים מודעות לאופני התצוגה – וכך הם משמשים כהזמנה לצופים, להפוך מצרכני תוכן ליוצרים אקטיביים של הקשרים חדשים. בהחליפה את השילוט מדי יום, כנעני הופכת את שלט ההכוונה הדומם ליצירה מבוססת זמן, שאורכה כמשך התערוכות במוזיאון.

להמשך קריאה...