צבי גולדשטיין

צבי גולדשטיין | המכה השנייה

אוצר: אורי דסאו
10 באוק', 2011 - 24 בדצמ', 2011

Room 205 – The Voices, מיצב, 2011

העבודה Room 205 – The Voices 2011 היא רצף של שני חדרים: מערך של ארכיטקטורה, קולות, אובייקט, טקסט ודימויים. בחדר השמאלי, על הקיר המרכזי, מוצבת העבודהReconstructed Memories (Lariam B) (2005-2001): אובייקט תלוי קיר המחולק, שלא כמו קודמוReconstructed Memories (1996) לחלק פתוח ולחלק סגור. מבעד לזכוכית השבורה שבצד הימני של העבודה מתגלות, כבמהלך של טראומה, מפה שמורכזה לפי עיר מגוריו של גולדשטיין (ירושלים) וטבלה חלקית של מסעות היחיד שלו ביבשת אפריקה, ובצדה הימני העליון של הטבלה, כבתוך בועת זמן, מופיעים סימנים של ירח ועננים. בעד העינית שבמרכז הירח, נצפות שאריות של נר שטפטף על קופסת גפרורים. החלק הפתוח של האובייקט מראה מודל כסוף של הר עם לטאה. ההר מחורר בארבע עיניות שדרכן מתגלים פנים ומקטעים של שריון ארמדיל בראשיתי.
כמו מערה שמידותיה אינן נרמזות למבט מבחוץ, כך מידות החדר הימני של המערך הנוכחי, נגלות רק עם כניסתנו לחדר. קירות החדר בעל צורת המלבן המוארך משובצים בתבנית של רשתות, שמתוכן בוקע גיבוב פוליפוני של קולות – גבריים ונשיים, באנגלית ובעברית – המשמיעים 62 קטעים מתוךRoom 205 (2010), ספר השירה של גולדשטיין, המשחזר דקה של הזיה, שהתרחשה בין 9:25 ל-9:26 בבוקר, בחדר מספר 205 בבית מלון בתל אביב. קטעי שירה אלה שימשו גם כנקודת מוצא ל"רדוף חפצים" (2010), תערוכתו של גולדשטיין במוזיאון ישראל, ירושלים.

להמשך קריאה...