קרן עמירן | Israel American Medical Center, וידיאו, 2002

1 באפר', 2003 - 21 ביוני, 2003

המבנה אשר תוכנן כבית חולים לבעלי אמצעים תחת הכותרת "Israel American Medical Center” ומוכר יותר בשמו "בית ידלין" עומד כשלד בטון הצופה על הנוסעים בכביש החוף כבר משנת 1968.

קרן עמירן

להמשך קריאה...