רוני טהרלב | עורבים לבנים

אוצרת: איה לוריא
25 במאי, 2019 - 24 באוג', 2019

טקסט מאת עמליה זיו

הדמויות בעבודותיה של רוני טהרלב עמומות בשני מובנים: ראשית, העולם שאותו הן מאכלסות הוא לא מוגדר, והקואורדינטות ההיסטוריות והגיאוגרפיות שלו אינן ברורות; ושנית, ברוב המקרים מגדרן של הדמויות איננו ברור ונתון לפרשנות. עמימויות אלו מכוונת, והן גם קשורות זו לזו. זהו ניסיון ליצור דיוקנאות שמצויים בספקטרום בין הנשי לגברי, ונפרשים סביב קו האמצע בין מה שמקובל לתפוס כשני קטבים.

אלו אינם דיוקנאות של דמויות ממשיות בעלות מגדר לא קונפורמי, אלא חקירה שהיא אמנותית בטבעה – ניסיון לנטרל או לאזן סממנים מגדריים על מנת להגיע ל"דרגת האפס" של המגדר. מה שמקרב אותנו אליה הם הנעורים. כל הדמויות בעבודות הן צעירות מאוד. הנעורים הם הזמן לפני שהדיוקן נטען בביוגרפיה – לפני שההבעה מעוצבת על ידי התפקיד והגוף עוטה את סמלי העמדה החברתית.

להמשך קריאה...