שחר יהלום | DIY*

אוצרת: עדי אנגלמן
5 בינו', 2008 - 29 במרץ, 2008

פרדס, וידיאו, 03:50 דק', 2006
Shahar Yahalom
החומרים: פנס, פרדס, מצלמת וידיאו דיגיטלית, תוכנת עריכה
הוראות ייצור: א. קבעו מצלמת וידיאו על חצובה בשטח הפונה לירכתיו של פרדס, במרחק מה ממנו. הפריים שיתקבל במצלמה אמור לכלול פיסה אופקית, רחבה ככל הניתן, של האזור הנבחר. ב. חזרו לאזור מבואות הפרדס, וסרקו שם, באמצעות פנס, את השטח המתקבל בגבולות הפריים המצולם. תעדו את פעולת הסריקה במצלמה. ג. חזרו על פעולת הסריקה ועל תיעודה במקביל בשעות שונות של היממה. ה. אתרו ממטרה, והקליטו את הקול הנשמע בעת פעולתה. ד. ערכו את החומר המצולם ואת השמע המוקלט לסרט קצר באמצעות תוכנת עריכה.

להמשך קריאה...