שי פריש פרי

שי פריש פרי | שדה N82133

אוצר: אקילה בוניטו אוליבה
12 בפבר', 2011 - 28 במאי, 2011

השפה המשמשת את שי פריש פרי היא תולדה של הלך רוח הנוטה לעמת את המחווה היצרנית של האמנות עם המודולריות של הייצור התעשייתי. מכאן המהותנות הפרדיגמטית שלו והצמצום של התהליך היצירתי למחווה צלולה, המאפשרת לשלוט בה ולחזור עליה. תנופה של חיוניות ודיוק כירורגי תומכת באסטרטגיה היצירתית, שנותנת צורה לחומר או מקדימה ומפשיטה אותו מחומריותו בהעמדה של מיצב.

פריש פרי מאשר את מהלך החקירה הראשי של המינימליזם, שעיקרו אנליזה של האלמנטים המבניים שבבסיס הציור והפיסול: אור וחלל. עבודותיו ומיצביו שופכים אור על האנליזה הזאת במהלך פנומנולוגי, המציג את הערכים הציוריים הללו כאירוע קונקרטי. האור, למשל, אינו מיוצג במקצבים גיאומטריים כשל הפוטוריזם, אלא נלכד ומובלט בהבְניה הנפחית-צורנית שמְמסגרת ומכילה אותו באופן קונקרטי.
Shay Frisch Peri

להמשך קריאה...