שרון בלבן | מיצב וידאו, 2000

20 במאי, 2000 - 12 באוג', 20

"אני בוחנת את הגוף כמקור לביטוי של יחסי כוח והבנייה של זהות. בגוף ניתן לאתר את הניגוד בין החייתי לאנושי ובין התרבותי לביולוגי. היחסים בין המינים מתקיימים תחת מגבלות תרבותיות, מחד גיסא, וכחלק ממערכת ביולוגית, מאידך גיסא. היחסיות הנטועה בבסיסן של המערכות מעין אלו מניבה ביטויים של כוח, ארוטיקה, גרוטסקה ושל חוסר אונים. המיניות משמשת כציר מרכזי סביבו סובבים הדימויים; ההתמקדות בחייתי ובנמוך מאפשרת הגחכה של תבניות תרבותיות, ובכך – את פריצתן.
במוקד יצירתי עומד הגוף הגרוטסקי; הגוף המתפרץ, ההולל והפרוע. אני מתמקדת בפעילות גופנית המחברת בין הגוף לבין הטבע החייתי והבזוי הגלום בו, ומתוך כך בוחנת מערכות תרבותיות נכפות."

שרון בלבן

שרון בלבן

להמשך קריאה...