שרון פז | Wandering Home, וידאו, 2003, 4'

5 ביולי, 2003 - 18 באוק', 2003

"For our house is our corner of the world",
Gaston Bachelard, "The Poetics of Space", 1958

Wandering Home היא עבודת וידאו המבקשת להגדיר מחדש את מושג הבית. היא שואלת כיצד אנחנו חווים 'בית' ובאיזה אופן אנחנו תופסים אותו, לא רק ביחס לתוכן שלו, לאובייקטים בתוכו, אלא גם ביחס לחוץ, לכל מה שהוא לא.
שרון פז

להמשך קריאה...