Museum Friends

מועדון ידידי מוזיאון הרצליה

\r\nמועדון הידידים של מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית הנו מסגרת ייחודית פעילה ומעורבת לאוהבי האמנות והתרבות המזמנת קשר הדוק ואישי עם המוזיאון והפעילות המגוונת הנערכת בו.\r\nמועדון הידידים מחזק את מקומו של המוזיאון בעיר הרצליה ואת מיקומו המקצועי של המוזיאון בעולם האמנות.\r\nכספי התמיכה של מועדון הידידים מופנים ישירות לטובת האמנים ולהפקת יצירותיהם בתערוכות המתחלפות שמוצגות במוזיאון. התערוכות מהוות מקור הנאה וכלי חינוכי. תרומות מאנשים פרטיים וממוסדות מסחריים מאפשרים לנו לפתח תכניות חינוכיות לקהלים השונים ולהעניק תמיכה גם לאנשים שידם אינה משגת. כמו כן אנו נעזרים בתמיכת חברי מועדון הידידים לשמר ולהרחיב את אוסף המוזיאון. אנו מעוניינים להרחיב את מעגלי ההכרות של הציבור הרחב עם המוזיאון והנעשה בו ובעולם אמנות העכשווית.\r\nחברי מועדון הידידים נהנים ממגוון הטבות ,אירועי תוכן ומפגשים מרתקים המקנים מבט מעודכן על הנעשה כיום בעולם האמנות בארץ ובעולם. אנו שמחים למצטרפים חדשים על מנת שנוכל להמשיך לפעול, לממש ולהרחיב את פעילותנו ולקדם את האמנות העכשווית בישראל. התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46.\r\n\r\nאנו מבקשים להודות ולהוקיר תודה לידידנו על תרומתם הנדיבה והמשמעותית:\r\nתלמה ואליעזר לוין\r\nיעל ושבתי שביט\r\nרוני וארי ראב”ד\r\nשוש ואמיר אלמגור\r\nחברת בי ג’י בונד\r\nMeeting for minds\r\n\r\n \r\n\r\n

ארועי מועדון הידידים

ארועי מועדון הידידים

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram
Pinterest