איליה רבינוביץ

איליה רבינוביץ | חניונים - ברלין, צילום, 2001

1 באפר', 2003 - 21 ביוני, 2003

את סדרת הצילומים הראשונה יצר איליה בארץ בשנים 1993-94, ובהן התמקד בבתי ספר ובתי חולים לחולי רוח. אל הבחירה במוסדות השונים הגיע בעקבות ההכרה בדומיננטיות של המוסדות השונים בחייו של האדם. איליה אומר שבמבט לאחור הוא חושב שהעובדה ששני הוריו הם מורים חיזקה אצלו את הבחירה. כבר בשלבים הראשונים החליט איליה לצלם את האתרים ללא אנשים, אשר היו עלולים ליצור מיקוד ביוגרפי פרטני ולהרחיק את הצופה מהדיון הרחב יותר בסימבוליות של המרחבים המוסדיים.

איליה רבינוביץ

להמשך קריאה...