אוסף+ | בניין יד

אוסף+ | בניין יד | פיסול קרמי רב-דורי בישראל

אוצרת: טלי קיים
25 בדצב' 2021 - 18 ביוני 2022

יואב אדמוני, נטלי אילון, הדוויג גרוסמן, טליה טוקטלי, נורה כוכבי ונעמי ביטר, ליגל סופר, גדולה עוגן, אברהם קריצמן

שם התערוכה – "בניין יד" – מתייחס למכלול של טכניקות קרמיות שאינן כוללות שימוש במכשירים, ובהן בניית אובייקטים ממשטחים ומחוליות חומר, צביטה ותבניות לחיצה. התערוכה מציגה את עבודותיהם של יוצרות ויוצרים בני דורות שונים המשתמשים בטכניקות אלה, בפרישה כמו-גניאולוגית. המורשת של מגע בלתי אמצעי בחומר עברה ממורה לתלמיד, מדור לדור – החל בקדרית הוותיקה הדוויג גרוסמן ועד לאמנים ולאמניות בני זמננו, שמשתפים ידע ותובנות מקצועיות בקהילת רשת. הדורות השונים מוצגים באופן נטול היררכיה וללא מבנה ליניארי סדור. קושרת ביניהם אסתטיקה ארכאית, הטמונה בדי-אן-איי של החומר, שלא זכתה להערכה בעבר אך ממשיכה לאפיין יצירות הנוצרות כיום וזוכה כעת להערכה מחודשת.

להמשך קריאה...