דגנית ברסט | מונה ומכנה

אוצרים: זלי גורביץ, ציבי גבע, דליה לוין, טל בכלר
18 ביוני, 2011 - 10 בספט', 2011

שלום כתה א'! ((L 1-1, (El sueño de la razón produce monstruos)*
סדרה חשבונית של מספרים עוקבים (… ,3 ,2 ,1), 2011, עפרונות צבעוניים על נייר, 183X260 ס"מ

שלום כתה א'! ((L 1-2, (El sueño de la razón produce monstruos)
סדרה חשבונית של מספרים עוקבים בריבוע (… ,32 ,22 ,12), 2011, עפרונות צבעוניים על נייר, 183X260 ס"מ

שלום כתה א'! ((L 1-3, (El sueño de la razón produce monstruos)
סדרת פיבונאצ'י (כל מספר הוא סכומו של שני המספרים לפניו), 2011, עפרונות צבעוניים על נייר, 209 X290 ס"מ

Deganit Berest

להמשך קריאה...