זמן דיוקן I | מערך תערוכות

21 בספט', 2019 - 1 בפבר', 2020

מערך התערוכות הנוכחי במוזיאון וזה שיוצג לאחריו מתמקדים בדיוקן ובמשמעויותיו. זהו אחד הז'אנרים הקלאסיים באמנות, והוא מעלה בחדות שאלות של זהות ושל תבניות ייצוג, כמו גם מתחים בין הביטוי האישי־הפרטי לזה החברתי והתקופתי, ובין שאיפת ההנצחה בחומר לטבענו האנושי בר החלוף. בתערוכות מודגשים שני מומנטים מצטלבים הנובעים מפערים אלו ומשתקפים בהם: הפרספקטיבה האוטוביוגרפית וממד הזמן. במערך הנוכחי יש מקום דומיננטי לנקודת המבט הנשית. הדיוקנאות העצמיים של היוצרות כולן משולבים בתערוכותיהן תוך מתן ביטוי לקורות חייהן והרחבה רעיונית של הדיוקן לנושאים הקשורים לייצוג עצמי, דיוקן מגדרי, דיוקן משפחתי, דיוקן קבוצתי ועוד.

להמשך קריאה...