יוסי גלנטי | וידיאו זון 2

אוצר: יוסי נחמיאס
20 בנוב', 2004 - 12 בפבר', 2005

קצה העיר, צילום, 2004

יוסי גלנטי
פנורמה כשיטת תיאור בונה מרחב נראות מלאכותי המוגש לצופה כטבעי. היא מרחיבה את תחום הנראות מעבר לגזרת התצפית המוגבלת של העין האנושית. אולם רוחב היריעה חושף, דווקא, את אי-רציפותו ההיסטורית של "המקום" המצולם. בניגוד להנחה כי בכוחו של תצלום לחשוף ערכי יסוד וכי אזורי שוליים מאפשרים התבוננות לעומקה של תודעת התקופה, טכניקת המסירה הננקטת בעבודה מדגישה דווקא את ההרמטיות של מושאיה – הם נדמים כעתירי משמעויות, אך אף לא אחת מהן יציבה באמת.

להמשך קריאה...