מיכל רוטשילד

מיכל רוטשילד | מבט 2004, מיצב, 2002

1 באפר', 2003 - 21 ביוני, 2003

שאלת התנועה נמצאת במרכזה של עבודת המיצב של מיכל רוטשילד. הפרויקט עוסק במציאות בלתי אפשרית והיפותטית הנוצרת מיחסי גומלין בין זמן, חלל ותנועה, תוך התבוננות ובחינת הקשר שבין האספקט המנטאלי, הסביבה האנושית והסביבה הפוליטית והציבורית.

מיכל רוטשילד

להמשך קריאה...