פסח סלבוסקי

פסח סלבוסקי | המשכיות החיים הביולוגים 2, מיצב

11 בינו', 2003 - 22 במרץ, 2003

השם שפסח סלבוסקי בחר לעבודה מעיד על רצונו לאחד בין האמנות שהוא יוצר לבין החיים הסובבים אותו ולחבר בכך בין הפעילות הרוחנית האמנותית לתהליכים הפיזים ביולוגים שמאפשרים את קיומה.
השם חוזר אל כותרת תערוכה מוקדמת שלו בגלריה גבעון בנובמבר 1998, כאשר העבודה הנוכחית ממשיכה למעשה את העיסוק שלו באותם תכנים בפיסול. הזכוכית שנמצאת בבסיס עבודה זו מייצגת חומר במצב פיזיקאלי נוזלי אשר מסוגל לעבור תהליכי שינוי רבים ללא איבוד משמעותי ואיכותי של החומר. כל החומרים שסלבוסקי בוחר לעבודות אלה מתפקדים כפרק שני בתולדות חייהם: בקבוקים, שברי זכוכית, שאריות של זגג שכן, גרוטאות, מסמרים משומשים ועוד. אלמנט המיחזור אינו רק אקולוגי, כלכלי או סניטארי, אלא מייצג את היכולת לעבור שלבים, ליצור רבדים ולהתגלגל במראות ומעטפות שונות תוך שמירה על אותו רצף של חוט חיים מתמשך הייחודי גם לתהליך העבודה עם הזכוכית. כשם שהחומרים הבונים את עולמנו עוברים תהליכים גיאולוגים אין סופיים של פירוק, בליה והיתוך מטמורפי חדש ליצירת תלכידים השומרים על מידע מסוים אודות המקורות השונים מהם הם בנויים.

פסח סלבוסקי

להמשך קריאה...