צ'ן ג'ינג-יאו

צ'ן ג'ינג-יאו | גבולות בתנועה

אוצרות: פאנג ווי צ'אנג, דליה לוין
18 במאי, 2012 - 11 באוג', 2012

צ'ן ג'ינג-יאו, פרויקט חסרי בית, מאז 2009,
בית לבן, בית כחול, בית אדום, תצלומים, 100 x3) 133 (x 3)
הכנסת, מיצב, קרטון

Chen Ching-Yao

להמשך קריאה...