רועי קופר | תצלומים

אוצרת: רונה סלע
5 במאי, 2001 - 28 ביולי, 2001

תפוחי זהב, תצלומים, 2000-2001
נקרופוליס, תצלומים, 1996-2000

רועי קופר הוא אחד מהאמנים המרכזיים והפעילים בשטח הצילום בארץ. ניתן לשייכו לקבוצת האמנים שגרמו לשינוי מהותי בתפיסה המקומית את המדיום מראשית שנות השמונים, תפיסה שהפקיעה את הצילום מהמרחב המקודש של היבטיו הפורמליסטיים.

רועי קופר

התערוכה מתמקדת בסדרה תפוחי זהב שנוצרה במהלך השנתיים האחרונות (2001-2000) כשלצידה מוצגות מספר עבודות מהסדרה נקרופוליס (2000-1996). אף שבמבט ראשון נראות הסדרות הללו שונות זו מזו, תחבירן הפנימי דומה ויוצר גוף עבודה סגור וקוהרנטי. הסדרות עוסקות במכלול אחד של נושאים, שהעסיקו את קופר מאז ומתמיד: כליה, אבדון והתפוררות אישיים או ציבוריים. שתי הסדרות נוצרו במרחב הנוף הישראלי וקופר כורך בהם מסרים נוקבים על המציאות הישראלית.

להמשך קריאה...