תרגילים באוצרות

תרגילים באוצרות | ילדים אוצרים מאוסף המוזיאון | תערוכות האוסף

הנחיה וליווי אוצרותי: גלי פבר, מוז"ה | ייעוץ חינוכי וליווי: הילה פלד, מנהלת מוז"ה | עיצוב התערוכה: ניל ננר
13 למאי 2017 - 5 לאוג' 2017

תפקידיו של האוצר במוזיאון התפתחו והשתנו ללא הכר במהלך השנים. כיום, ניתן לשרטט רצף שבקצהו האחד ניצב האוצר כמומחה, האמון על מחקר היסטורי וקִטלוג ארכיוני, ובקצהו השני – האוצר כסוכן תרבות ויזם יצירתי. הפרויקט "אוצרים צעירים" מבקש להרחיב ולאתגר את מנעד הפעולה האוצרותית. קבוצת ילדים וילדות מוכשרים בני תשע עד אחת-עשרה נענו לקריאה פומבית, שפורסמה כ"קול קורא" באינטרנט וברשתות החברתיות. הם יצאו עמנו למסע לימודי שבסופו מוצגת תערוכה באוצרותם. כפרקטיקה לימודית-חינוכית אלטרנטיבית, האוצרות פותחת מרחב אינסופי של תחומי דעת באמצעות חוויה שהיא חושית ואינטלקטואלית גם יחד. עבורנו, חברי צוות מוז"ה (אגף החינוך של המוזיאון), הייתה זו הזדמנות ללמוד מהמפגש הבלתי אמצעי שלהם עם היצירות ולפתח קשב אחר. התערוכה היא אפוא הזמנה למפגש מחודש עם אוסף מוזיאון הרצליה לאמנות עכשווית דרך עיני הילדים.

להמשך קריאה...